Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW
 • 07.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
  więcej
 • 04.02.2016
  „Tworzywa sztuczne bez tajemnic’’ Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na szkolenie „Tworzywa sztuczne bez tajemnic". I spotkanie 10 marca g.15.00 i II spotkanie 18 marca g.15.00 (proszę zabrać ze sobą torby na 15 podręczników).
  więcej
 • 04.02.2016
  Jak uczyć o polskim podziemiu niepodległościowym? LSCDN Oddział w Chełmie zaprasza nauczycieli historii na nieodpłatne zajęcia prowadzone we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zatytułowane „Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”.
  więcej
 • 03.02.2016
  VII Lubelski Turniej Chemiczny dla uczniów gimnazjów Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów gimnazjum z województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Chemicznym.
  więcej
 • 28.01.2016
  X Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem" LSCDN i doradcy metodyczni Miasta Lublina zapraszają uczniów klas III techników i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego "Rok przed dyplomem". Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 marca 2016 r.
  więcej
 • 25.01.2016
  Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka obcego Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza nauczycieli języków obcych na kurs doskonalący: Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka obcego.
  więcej
 • 25.01.2016
  Obraz i literatura - o kontekstualnej interpretacji tekstów ikonicznych na lekcjach języka polskiego LSCDN Oddział w Chełmie we współpracy z Wydawnictwem STENTOR zaprasza nauczycieli języka polskiego na spotkanie w dniu 27 stycznia. Temat zajęć: Obraz i literatura - o kontekstualnej interpretacji tekstów ikonicznych na lekcjach języka polskiego.
  więcej
 • 20.01.2016
  Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs doskonalący: Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej.
  więcej
 • 20.01.2016
  Okręgowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjów - dodatkowe informacje Okręgowy konkurs czytelniczy LSCDN dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów został ogłoszony w X 2015 roku, aby zainteresowani uczniowie zapoznali się z lekturami konkursowymi i mogli dobrze przygotować się do eliminacji szkolnych oraz okręgowych, które wkrótce się rozpoczną. Do konkursu zgłosiło się 26 szkół podstawowych i 12 gimnazjów z powiatu chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego.
  więcej
 • 18.01.2016
  Trening umiejętności wychowawczych (warsztaty) Zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek na warsztaty w wymiarze 12 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbędą się w dniach 02.02.2016 r. (wtorek) i 09.02.2016 r. (wtorek) w godzinach 14.30 - 19.00.
  więcej