Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW
 • 16.08.2018
  Wewnątrzszkolny regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela LSCDN Oddział Chełm zaprasza dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli organów prowadzących szkoły z miasta i pow. Krasnystaw na seminarium "Wewnątrzszkolny regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela".
  więcej
 • 14.08.2018
  Wewnątrzszkolny regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela LSCDN Oddział Chełm zaprasza dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli organów prowadzących szkoły z Chełma i pow. chełmskiego na seminarium "Wewnątrzszkolny regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela".
  więcej
 • 27.07.2018
  Oferta edukacyjna 2018/2019 Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szanowni Państwo!
  Informuję, że oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2018/2019 zostanie opublikowana w miesiącu sierpniu w formie elektronicznej (plik pdf) i serwisie, co pozwoli Państwu na zapisywanie się na nasze kursy przez Internet oraz na przeglądanie oferty z wykorzystaniem wyszukiwarki.
  Przygotowując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniliśmy zmiany zachodzące w prawie oświatowym oraz zdiagnozowane potrzeby szkół/placówek.
  Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w proponowanych formach doskonalenia. Liczymy na współpracę w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych.
  więcej
 • 06.07.2018
  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej określił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
  więcej
 • 27.06.2018
  OGÓLNOPOLSKI KONKURS O POLESKIM PARKU NARODOWYM - laureaci 13 czerwca 2018 roku w siedzibie PPN w Urszulinie odbył się finał 19. edycji Konkursu o PPN.
  więcej
 • 21.06.2018
  Arkusze finału konkursu o Poleskim Parku Narodowym W załącznikach publikujemy arkusze etapu okręgowego konkursu o Poleskim Parku Narodowym.
  więcej
 • 19.06.2018
  Od 1 lipca zmiana numeru rachunku bankowego Oddziału LSCDN w Chełmie Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2018 r. nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
  więcej
 • 15.06.2018
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
  więcej
 • 08.06.2018
  Podsumowanie projektu edukacyjnego „Pokochaj las”, czyli LEŚNA OLIMPIADA Podsumowanie projektu edukacyjnego „Pokochaj las”, czyli LEŚNA OLIMPIADAProjekt edukacyjny „Pokochaj las” skierowany był do uczniów klas I-III oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Powstał jako efekt współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli uczestniczących w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy LSCDN Oddział w Chełmie w roku szkolnym 2017/2018.
  więcej
 • 30.05.2018
  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości - konferencja LSCDN Oddział w Chełmie oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bukowie Wielkiej zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców do udziału w konferencji poświęconej wychowaniu, będącej odpowiedzią na priorytety MEN w zakresie promowania wartości i kształtowanie postaw. Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godz. 13,00 w Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej.
  więcej