Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW
 • 21.06.2018
  Arkusze finału konkursu o Poleskim Parku Narodowym W załącznikach publikujemy arkusze etapu okręgowego konkursu o Poleskim Parku Narodowym.
  więcej
 • 19.06.2018
  Od 1 lipca zmiana numeru rachunku bankowego Oddziału LSCDN w Chełmie Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2018 r. nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
  więcej
 • 15.06.2018
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
  więcej
 • 08.06.2018
  Podsumowanie projektu edukacyjnego „Pokochaj las”, czyli LEŚNA OLIMPIADA Podsumowanie projektu edukacyjnego „Pokochaj las”, czyli LEŚNA OLIMPIADAProjekt edukacyjny „Pokochaj las” skierowany był do uczniów klas I-III oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Powstał jako efekt współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli uczestniczących w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy LSCDN Oddział w Chełmie w roku szkolnym 2017/2018.
  więcej
 • 30.05.2018
  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości - konferencja LSCDN Oddział w Chełmie oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bukowie Wielkiej zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców do udziału w konferencji poświęconej wychowaniu, będącej odpowiedzią na priorytety MEN w zakresie promowania wartości i kształtowanie postaw. Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godz. 13,00 w Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej.
  więcej
 • 28.05.2018
  Podsumowanie pracy szkoły/placówki - seminarium dla dyrektrów szkół LSCDN Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów na seminarium "Podsumowanie pracy szkoły/placówki". Termin - 7.06.2018 r., godz. 10,00.
  więcej
 • 24.05.2018
  III Powiatowy Konkurs Czytelniczy – nagrody, dyplomy, podziękowania. III Powiatowy Konkurs Czytelniczy – nagrody, dyplomy, podziękowania.22 maja o godzinie 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice, którzy swoją obecnością uświetnili uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom III Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
  więcej
 • 22.05.2018
  Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci autystycznych LSCDN Oddział w Chełmie zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek na szkolenie: Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci autystycznych. Planowany termin szkolenia 29 maja ( wtorek) 2018 r.
  więcej
 • 17.05.2018
  III Powiatowy Konkurs Czytelniczy III Powiatowy Konkurs CzytelniczyIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy został uroczyście otwarty 16 maja 2018 roku o godzinie 10.00 przez dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli pracujących w komisjach konkursowych w sześciu ustalonych wcześniej miejscach: Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie, SP nr 2 w Chełmie, SP nr 7 w Chełmie, NSP „Arka” Chełmie, SP nr 4 w Krasnymstawie, SP nr 3 we Włodawie.
  więcej
 • 17.05.2018
  Diagnoza potrzeb klienta LSCDN Diagnoza potrzeb klienta LSCDNZapraszamy do wypełnienia ankiet diagnostycznych online, badających Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego.
  więcej