Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Nowości

26.04.2017

Aktualny regulamin Powiatowego Konkursu Czytelniczego LSCDN

Przypominam Państwu REGULAMIN Powiatowego Konkursu Czytelniczego LSCDN. Etap szkolny - eliminacje I stopnia (szkolne) organizują komisje szkolne w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Etap powiatowy - eliminacje II stopnia (powiatowe) organizuje LSCDN 31 maja 2017 roku.

Etap szkolny

      Eliminacje I stopnia (szkolne) organizują i przeprowadzają w sposób dowolny  komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.

 

Po eliminacjach szkolnych należy do 10 maja przesłać do LSCDN Oddział w Chełmie (Teresa Kozioł) informacje dotyczące odbytych eliminacji szkolnych, to znaczy:

1/ Listy zakwalifikowanych uczniów na formularzu „Protokołu z posiedzenia komisji szkolnej” (załączony wzór).

2/ Oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na udział dziecka w konkursie i publikację wyników na stronie internetowej (załączony wzór).

3/ Prace uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego.

     Po otrzymaniu tych dokumentów zostaną ustalone grupy konkursowepowołane komisje sprawdzające etap powiatowy, a zainteresowane szkoły (nauczyciele) otrzymają informację na temat miejsc eliminacji pocztą e-mail.   

      Z uwagi na fakt, że eliminacje kończą się na szczeblu powiatowym, do eliminacji II stopnia należy typować uczniów, którzy wykażą się najlepszymi wynikami na eliminacjach szkolnych (2-5 z danej szkoły).

W przypadku, jeśli nikt z uczniów nie zakwalifikuje się do eliminacji powiatowych – proszę o informację i przesłanie samego protokołu.

 

Etap powiatowy

      Eliminacje II stopnia (powiatowe) organizuje LSCDN  31 maja 2017 roku (środa), a przeprowadzają komisje powołane przez organizatora konkursu. Przewodniczący komisji otrzymają w późniejszym terminie instrukcje dotyczące przeprowadzania eliminacji powiatowych.

     Proponuję, aby eliminacje powiatowe były przeprowadzane od godziny 10.00 w czterech szkołach podstawowych w Chełmie: ZSO nr 1, SP nr 2, ZS nr 3, SP nr 5 -  dla uczniów z powiatu chełmskiego,  w ZSO nr 4 w Krasnymstawie – dla uczniów powiatu krasnostawskiego oraz w SP nr 2 we Włodawie - dla uczniów z powiatu włodawskiego.  

     Na stronie LSCDN około 20 maja ukaże się dokładna informacja na temat miejsc eliminacji powiatowych poszczególnych grup uczniów.

Na wykonanie zadań konkursowych na etapie powiatowym przeznacza się 45 minut.

Laureatami etapu powiatowego zostaną uczniowie, którzy uzyskają z testu sprawdzającego 80 % pozytywnych odpowiedzi, a jeżeli nie będzie takich uczniów więcej niż 3 – laureatami zostanie do 15 % uczniów, których prace najwyżej ocenią komisje konkursowe.

     Laureaci konkursu II stopnia otrzymają nagrody książkowe (I-III miejsca) i dyplomy, natomiast nauczyciele przygotowujący – listy gratulacyjne.

Literatura konkursowa dla uczniów szkół podstawowych (wybrana przez uczestników Forum):

1/Irena Jurgielewiczowa - Ten obcy;

2/Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród;

3/Lucy Maud Montgomery - Ania z Zielonego Wzgórza;

4/Jan Brzechwa - Akademia Pana Kleksa;

5/Astrid Lindgren - Bracia Lwie Serce;

6/Ferenc Molnár - Chłopcy z Placu Broni;

7/Clive Staples Lewis - Lew, Czarownica i stara szafa;

8/Kornel Makuszyński - Szatan z siódmej klasy;

 

 

 

 

 

 

Udział w Konkursie Czytelniczym zgłosiły następujące szkoły podstawowe:

Powiat Chełm

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmie
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmie
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie
 5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie
 7. Szkoła Podstawowa nr 11 w Chełmie
 8. Zespół Szkół w Stołpiu
 9. Szkoła Podstawowa w Teresinie
 10. Zespół Szkół w Wierzbicy
 11. Zespół Szkół w Białopolu
 12. Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 13. Szkoła Podstawowa w Sawinie
 14. Szkoła Podstawowa w Strzelcach
 15. Szkoła Podstawowa w Sielcu
 16. Zespół Szkół w Stawie
 17. Zespół Szkół w Strupinie Dużym
 18. Szkoła Podstawowa w Czułczycach
 19. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie
 20. Szkoła Podstawowa w Świerżach
 21. Zespół Szkół w Wojsławicach Kolonii
 22. Szkoła Podstawowa w Żółtańcach
 23. Szkoła Podstawowa w Czerniejowie
 24. Szkoła Podstawowa w Strachosławiu
 25. Szkoła Podstawowa w Żmudzi

Powiat Krasnystaw:

 1. Zespół Szkół nr 3 w Krasnymstawie
 2. Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie
 3. Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie
 4. Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie
 5. Szkoła Podstawowa w Chłaniowie
 6. Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
 7. Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Publiczna Szkoła Podstawowa

Powiat Włodawa:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie
 3. Zespół Szkół w Woli Uhruskiej
 4. Szkoła Podstawowa w Orchówku
 5. Szkoła podstawowa w Wytycznie

 

Dodatkowych informacji udziela drogą elektroniczną konsultant Teresa Kozioł: teresakoziol@wp.pl.

 

Poniżej znajduje się wzór  oświadczenia rodziców i protokołu.

 

Konsultant LSCDN

Teresa Kozioł

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna……………………………………. (imię i nazwisko dziecka),  ucznia/uczennicy …………………………………………………………………………………………………..(nazwa szkoły)

…………………………………………………………………………………………………..

w eliminacjach okręgowych Konkursu Czytelniczego organizowanego przez LSCDN Oddział w Chełmie.

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, mający siedzibę przy ul. Dominikańskiej 5, 20-111 Lublin;
 2. dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu;
 3. imię i nazwisko mojego dziecka oraz wyniki przez niego uzyskane w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

…………………………………                               …....…………………………………

         miejscowość, data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów     prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół……………………………………………………………………………………

 

                                       

    ………………………….dnia………………………………

 

Pieczątka szkoły

 

 

Protokół

przebiegu eliminacji szkolnych  Powiatowego Konkursu Czytelniczego

 

odbytych dnia ……………………. w ………………………………..

 

 

Zespół przeprowadzający eliminacje w składzie:

 

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

przewodniczący

 

 

sekretarz

 

 

członek

 

 

 

Stwierdza, że do konkursu przystąpiło …………….. uczniów.

 

Do eliminacji okręgowych zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Ilość punktów

Imię i nazwisko nauczyciela

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji:

 

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN