Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Nowości

Strona znajduje się w archiwum.

17.05.2017

Powiatowy Konkurs Czytelniczy LSCDN – 31 maja 2017

Eliminacje Powiatowe Konkursu Czytelniczego LSCDN rozpoczną się 31 maja 2017 roku (środa) o godz. 10.00, a przeprowadzą komisje zaproponowane przez organizatora konkursu.

     Do eliminacji powiatowych konkursu przystąpi 105 uczniów, którzy zakwalifikowali się po eliminacjach szkolnych.

Proszę Dyrektorów szkół, którzy zgłosili udział uczniów w konkursie o umożliwienie nauczycielom wzięcia udziału w posiedzeniach komisji powiatowych.

     Przewodniczący komisji otrzymają zadania konkursowe, listy uczestników, instrukcje i kartki   kodowania prac - w LSCDN w dniu konkursu 31 maja od godz. 8.30 oraz informacje pocztą e-mail.

Na wykonanie zadań konkursowych na etapie powiatowym przeznacza się 45 minut.

     Laureatami etapu powiatowego zostaną uczniowie, którzy uzyskają z testu sprawdzającego 80 % pozytywnych odpowiedzi, a jeżeli nie będzie takich uczniów więcej niż 3 – laureatami zostanie do 15 % uczniów, których prace najwyżej ocenią komisje konkursowe.

     Laureaci konkursu II stopnia otrzymają nagrody książkowe (I-III miejsca) i dyplomy, natomiast nauczyciele przygotowujący – listy gratulacyjne. Jednak warto uświadomić wszystkim uczniom, że nie uczą się tylko dla nagrody. Nagroda stanowi krótkotrwałą motywację zewnętrzną, a źródłem satysfakcji może i powinna być też świadomość własnego rozwoju.

Skład komisji konkursowych oraz miejsca eliminacji poszczególnych grup uczniów – w załączniku.

 

Konsultant LSCDN

Teresa Kozioł

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN