Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Nowości

12.03.2018

Dziecko w rodzinie dawniej i dziś - konferencja

Katedra Historii Ustroju i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie i Młodzieżowa Rada Miasta Chełm mają zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”..

Konferencja odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

 

Program konferencji

godz. 9.00 – 9.30 otwarcie konferencji
 

I Sesja
Przewodniczący: Ks. prof. nazw. dr hab. Mirosław Sitarz

 • 9.30 - 9.50 Prof. nazw. dr hab. Waldemar Bednaruk (KUL): „Rodzina w systemie prawa staropolskiego”.
 • 9.50 - 10.10 Prof. nazw. dr hab. Marzena Dyjakowska (KUL): „Dobro dziecka jako cel adopcji dawniej i dziś”.
 • 10.10 - 10.30 Prof. nazw. dr hab. Andrzej Wawryniuk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki): „Dzieci jako ofiary konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku. Zarys problemu”.
 • 10.30 - 10.50 O. dr Stanisław Kawa OFMConv (Instytut Teologiczny im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego): „Gwarancje praw rodziny w Konstytucji i Kodeksie rodzinnym Ukrainy”.
 • 10.50 - 11.10 Dyskusja

Przerwa na kawę

II Sesja
Przewodniczący: Prof. nazw. dr hab. Waldemar Bednaruk

 • 11.40 - 12.00 Ks. prof. nazw. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL): „Prawa i obowiązki dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”
 • 12.00 – 12.20 Dr Judyta Dworas-Kulik (KUL): „Ewolucja praw dziecka od Deklaracji Genewskiej do Konwencji o prawach dziecka”.
 • 12.20 – 12.40 Prof. nazw. dr hab. Andrzej Gil (KUL): „Prawa dziecka w teorii i praktyce w działalności wyspecjalizowanych agend państwowych: Jugendamt (Niemcy), Barnevernet (Norvegia), Rzecznik Praw Dziecka (Polska)”.
 • 12.40 – 13.00 Doc. Dr Ołeksandra Proc (Drohobycki Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki): „Prawa dziecka w Polsce i na Ukrainie: analiza porównawcza”.
 • 13.00 – 13.20 Prof. nazw. dr hab. Andrzej Wrzyszcz (UMCS): „Status prawny dziecka w niemieckim ustawodawstwie w Generalnym Gubernatorstwie (1939- 1945)”.
 • 13.20 – 13.40 Dyskusja

13.40 - 14.00 Zakończenie konferencji.

Więcej informacji: http://www.ekonomy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1397:konferencja&catid=25:aktualnosci&Itemid=29

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN