Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Pracownicy

22.09.2018

Nauczyciele konsultanci LSCDN Oddział Chełm

Telefon - 82-5642042

    Wykaz konsultantów LSCDN Oddział Chełm

                  Telefon - 82 56 420 42

Kierownik Oddziału:

 • mgr Joanna Grochola– konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Pokój nr 11, jgrochola@lscdn.pl

 

Nauczyciele konsultanci

 

 • konsultant ds. wspomagania szkół i placówek (w tym szkół i placówek specjalnych)  w zakresie wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki
  mgr Jan Ciepałowicz - pokój nr 18, jciepalowicz@lscdn.pl
 • konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą i ewaluacji wewnętrznej
  mgr Dorota Cieślik - pokój nr 12, dcieslik@lscdn.pl
 • konsultant ds.  wspomagania szkół i placówek (w tym szkół i placówek specjalnych)  w zakresie wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki
  mgr Barbara Kostrobała - pokój nr 15, bkostrobala@lscdn.pl
 • konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych
  mgr  Teresa Kozioł  pokój nr 17,   tkoziol@lscdn.pl 
 • konsultant ds. wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  mgr Joanna Kraczkowska - pokój nr 14, jkraczkowska@lscdn.pl
 • konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie edukacji zawodowej
  mgr  Andrzej Lipski  pokój nr 18,   alipski@lscdn.pl 
 • konsultant ds. . wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  mgr Ewa Lipska - pokój nr 14,elipska@lscdn.pl
 • konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych
  mgr  Beata Łukaszewska-Breś -  pokój nr 15,   blukaszewska@lscdn.pl 
 • konsultant ds. katechezy prawosławnej
  ks. Jan Łukaszuk - pokój nr 15, jlukaszuk@lscdn.pl 
 • konsultant ds. spraw wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu
  mgr Leszek Mysiak  pokój nr 8,  lmysiak@lscdn.pl
 • konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych
  mgr  Beata Patkowska -  pokój nr 17,   bpatkowska@lscdn.pl
 • konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
  mgr Beata Wysokińska – pokój nr 18, bwysokinska@lscdn.pl 
 • specjalista do spraw informacji pedagogicznej, tworzenia sieci wspołpracy szkół/placówek i bibliotek szkolnych w zakresie upowszechniania przykładów dobrej praktyki oraz promocji LSCDN w środowisku edukacyjnym
  mgr  Jerzy Masłowski -  pokój nr 9,   jmaslowski@lscdn.pl 
 • specjalista do spraw prawa ogólnego i oświatowego
  mgr  Stanisław Skalski -  pokój nr 11,  sskalski@lscdn.pl 
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN