Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Materiały ze szkoleń

08.06.2018

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Pokochaj las”, czyli LEŚNA OLIMPIADA

Projekt edukacyjny „Pokochaj las” skierowany był do uczniów klas I-III oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Powstał jako efekt współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli uczestniczących w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy LSCDN Oddział w Chełmie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Tematyka projektu była spójna z obowiązującymi podstawami programowymi (Rozporządzenie MEN  z dn. 14.02.2017 r. oraz Rozporządzenie MEN z dn. 17.06.2016 w sprawie podstawy programowej).

Głównymi celami projektu było:

 • doskonalenie umiejętności współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji obiektów i zjawisk przyrodniczych, formułowania wniosków i spostrzeżeń oraz rozumienia zależności pomiędzy składnikami leśnego środowiska przyrodniczego,
 • doskonalenie umiejętność wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii.

 

Działania projektu były realizowane w ramach zajęć obowiązkowych edukacji społeczno-przyrodniczej, plastycznej, informatycznej oraz polonistycznej. W programie wzięli udział nauczyciele oraz ich uczniowie ze szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, klasa I
 • Szkoła podstawowa nr 7 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Chełmie, klasa IIIB
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, klasy: IIIA, IIIC, IIID
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, klasa IC.

Na zajęciach projektowych uczniowie nie tylko poznawali ekosystem leśny, ale także kształtowali kompetencje społeczne takie jak komunikacja i współpraca w grupie, ćwiczyli przedsiębiorczość i kreatywność oraz integrowali się z rówieśnikami i innymi uczestnikami projektu. Dla nauczycieli projekt był okazją do nowych poszukiwań i wymiany doświadczeń.

Partnerami programu było Nadleśnictwo Chełm i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie. Projekt realizowany był  w miesiącach maj-czerwiec 2018 r. Finalnym działaniem projektu była LEŚNA OLIMPIADA, czyli zajęcia na terenie Nadleśnictwa Chełm w lesie „Borek”. Dla uczniów i nauczycieli przygotowano zadania w sześciu strefach, opatrzonych instrukcjami. Były to:

 1. Strefa Leśnika
 2. Strefa „Drzewa”
 3. Strefa „Leśne zapachy”
 4. Strefa „Mieszkańcy lasu”
 5. Strefa „Paleta leśnych barw”
 6. Strefa „Leśne rzeźby”.

Nad poprawnością wykonania zadań czuwali sędziowie ze „strefy kontroli”. W spotkaniu wzięło udział około 120 uczniów. Klimat leśnej polany, wspaniała pogoda i zapał „leśnych olimpijczyków” sprawiły, że wszyscy  opuszczali to piękne miejsce w chełmskim lesie pełni wrażeń. Każda grupa otrzymała na zakończenie  leśny puchar  i pamiątkowy album ufundowanym przez Nadleśnictwo.

Relację przygotowała Ewa Lipska – koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN