Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Najbliższe szkolenia

Strona znajduje się w archiwum.

17.02.2017

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI: marzec - czerwiec 2017

Poniżej oferta doskonalenia skierowana do nauczycieli wszystkich specjalności. Zapraszamy do zapoznania się i dokonywania zgłoszeń na wybrane szkolenia.

 

Tematy z oferty wojewódzkiej LSCDN oraz dodatkowe z Oddziału Chełm

 

JĘZYK  POLSKI

 ( Beata Patkowska )

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

( Ewa Lipska )

 

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Polubić czytanie  (418)

15

23.02.2017 – I spotkanie

Rozwijanie kreatywności uczniów w młodszym wieku szkolny (412)

18

III

2017

Teksty kultury w edukacji polonistycznej (421)

16

III/IV 2017

Twórcze spotkania z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej (413)

15

IV

2017

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (502)

24

IV/V 2017

Spotkania z ortografia przyjazne dziecku (410)

12

IV/V

2017

Strategie uczenia się uczniów

15

IV/V 2017

Zabawy ruchowo-taneczne  dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

6

V

2017

Sposoby rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów

20

V/VI 2017

„W trosce o ucznia”- współczesne oblicza edukacji (415)

4

VI

2017

 

 

EDUKACJA  PRZEDSZKOLNA

 ( Joanna Kraczkowska )

DYDKTYKA OGÓLNA

( Teresa Kozioł )

KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACJA

( Barbara Kostrobała )

 

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Dziecięce spotkania z literaturą

w edukacji przedszkolnej (405)

12

IV 2017

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (502)

24

III/IV 2017

Ćwiczenia i zabawy ułatwiające komunikację z uczniem

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( 487)

10

IV 2017

Kształtowanie dojrzałości szkolnej w wychowaniu przedszkolnym (401)

18

V/VI 2017

TIK w realizacji podstawy programowej i rozwoju zawodowym nauczyciela (536)

24

III/V

2017

Diagnoza i terapia dzieci autystycznych ( 490)

12

V 2017

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej (499)

12

IV/V 2017

Dostosowanie realizacji podstawy programowej do potrzeb ucznia

z orzeczeniem lub opinią (495)

10

V 2017

 

 

PLASTYKA/MUZYKA

( Joanna Grochola )

PSYCHOLOGIA, PROFILAKTYKA, WYCHOWANIE

( Jan Ciepałowicz)

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

( Leszek Mysiak )

 

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Twórcze spotkanie z aniołem

 (60 zł)

5

III/ IV 2017

Kreatywne lekcje wychowawcze (483)

12

III/IV/V 2017

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej (634)

12

IV/V 2017

Wielkanoc inspiracja twórczą

w plastyce (35 zł)

6

28.03.17

29.03.17

30.03.17

Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metod negocjacji

 i mediacji (482)

12

III/IV/V 2017

Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów szkoły podstawowej - programowanie

12

III/V

2017

Wiosenno-świąteczne inspiracje

(75 zł) (409)

6

III 2017

Partnerska współpraca z rodzicem trudnym

12

III/IV/V 2017

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy nauczyciela (555)

12

III/V

2017

Kwiaty z bibuły (40 zł) (407)

6

III 2017

Zasoby i narzędzia w chmurze wspomagające nauczanie (597)

12

III/V

2017

 

 

HISTORIA I WOS

( Beata Łukaszewska-Breś )

EDUKACJA PRZYRODNICZA / W D Ż

( Beata Wysokińska )

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

( Andrzej Lipski )

 

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Temat szkolenia

L.g.

Termin/miesiąc

Ciekawa lekcja historii i WOS

5

III 2017

Kształcenie kompetencji kluczowych w kontekście nowej podstawy programowej.

10

IV/V

2017

Prezi – nowe podejście

do prezentacji w kształceniu  zawodowym (458)

12

III 2017

Darmowe zasoby i narzędzia internetowe wspomagające pracę nauczyciela humanisty

10

IV 2017

Metody poszukujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oparte na narzędziach TIK + OK + IBSE

10

IV/V

2017

Kształcenie zawodowe dualne – szansa czy zagrożenie

10

IV 2017

Neuronauki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

10

IV/V

2017

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (502)

12

IV 2017

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (502)

12

IV/V

2017

Nowa podstawa kształcenia zawodowego od  IX 2017

10

V 2017

WDŻ w nowej rzeczywistości.

10

IV/V

2017

 

 

Odpłatność za szkolenia – 10 zł

Wypełnione karty zgłoszeń można przesłać faksem: 082/5642042, złożyć osobiście lub listownie:  22-100 Chełm, ul. Waśniewskiego 17.

Na szkolenia posiadające numer z oferty  LSCDN można zrejestrować się elektronicznie.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN