Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Najbliższe szkolenia

Strona znajduje się w archiwum.

04.10.2017

Wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym - jest jeszcze kilka wolnych miejsc!!!

Zapraszam nauczycieli polonistów do udziału w kursie doskonalącym Wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym w wymiarze 10 godz. dydaktycznych. I spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 11.X.2017 r. o godz. 14.30.

  Program spotkania obejmie:

1. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania - w kontekście nowej podstawy programowej.
2. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej.
3. Zmiany i ich uzasadnienie w kontekście celów kształcenia i treści nauczania.
4. Wnioski i rekomendacje w nowej podstawie programowej języka polskiego.
 
      I spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 11.X.2017 r. o godz. 14.30 w LSCDN w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17.
Zapisując się na zajęcia w wersji elektronicznej: kurs nr 418,  należy dokonać wpłaty 10 zł na konto: Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391. Nie będzie możliwości zapłaty za kurs w siedzibie LSCDN.
 
 
                                                     Zapraszam
                                                     Nauczyciel konsultant LSCDN  
                                                     Beata Patkowska
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN