Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Najbliższe szkolenia

29.11.2017

„Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych na I etapie edukacyjnym”

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs doskonalący: „Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych na I etapie edukacyjnym”.

Celem proponowanego szkolenia jest przybliżenie najważniejszych aspektów pracy z  dzieckiem uzdolnionym, w szczególności na etapie edukacji wczesnoszkolnej, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o narzędzia diagnostyczne przydatne w identyfikacji zdolności oraz zaprezentowanie różnych modeli wspierania zdolności uczniów na zajęciach szkolnych.

Program kursu:

 1. Kierunki i tendencje w edukacji uczniów zdolnych.
 2. Wczesna identyfikacja potencjału dziecka – narzędzia i sposoby diagnozy.
 3. Przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem zdolnym.
 4. Wspieranie ucznia w rozwoju uzdolnień w warunkach  szkolnym.

Organizacja szkolenia:

 • Liczba godzin: 18.
 • Odpłatność: 10 zł.
 • Miejsce szkolenia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
                               Oddział w  Chełmie, ul. Waśniewskiego  17.
 • Planowane terminy:
  • spotkanie I: dn. 14.12.2017 r. /tj. czwartek, godz. 15.00,
  • spotkanie II: dn. 4.01.2018 r. /tj. czwartek, godz. 15.00,
  • spotkanie III: dn. 11.01.2018 r./tj. czwartek, godz. 15.00.

Prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa w szkoleniu przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia:

 • faksem: 82 5642042,
 • listownie na adres:  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli O/Chełm
  ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm
 • lub drogą elektroniczną w naszym systemie obsługi szkoleń LSCDN  SZKOLENIE 407  (należy mieć założone konto).

Informujemy, że od dnia 1 września 2017r. opłaty za kursy przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy LSCDN:

 Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391

 Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Lipska – konsultant LSCDN, elipska@lscdn.pl

 

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN