Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Najbliższe szkolenia

14.02.2018

Nowoczesne metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela historii i wos

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza na warsztaty: Nowoczesne metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela historii i wos.

Proponowane szkolenie adresowane jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie i wychodzi naprzeciw poszukiwaniom skutecznych metod motywacji uczniów do nauki oraz kreatywnych rozwiązań metodycznych. Uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie omawianych narzędzi.

Program kursu:

 1. Narzędzia TOC w pracy nauczyciela historii i wos.
 2. Metody rozwijające kreatywność uczniów.
 3. Technologie informacyjne na lekcjach historii i wos.

Organizacja szkolenia:

 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność: 10 zł
 • Miejsce szkolenia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
                               Oddział w  Chełmie, ul. Waśniewskiego  17.
  • Planowany termin pierwszego spotkania: 20.03.2018 r. /tj. wtorek/, godz. 15.00.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w szkoleniu przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy ze wskazaniem preferowanej grupy:

 • faksem: 82 5642042,
 • listownie na adres:  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Chełm,
  ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm

Potwierdzenie organizacji szkolenia w planowanych terminach  nauczyciele otrzymają  na wskazany adres e-mail  po zebraniu się grupy szkoleniowej tj. 15 osób.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można przesyłać do dn. 6 .03.  2018 r.  

Informujemy, że wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu uczestnika do wybranej grupy. Od dnia 1 września 2017r. opłaty za kursy przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy LSCDN: Bank Pekao SA O/Chełm,  nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391.

 Szczegółowych informacji udziela:

Beata Łukaszewska- Breś – konsultant LSCDN,  bbres@lscdn.pl

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN