Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Najbliższe szkolenia

28.05.2018

Podsumowanie pracy szkoły/placówki - seminarium dla dyrektrów szkół

LSCDN Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów na seminarium "Podsumowanie pracy szkoły/placówki". Termin - 7.06.2018 r., godz. 10,00.

Szkolenie odbędzie się w sali Oddziału LSCDN w Chełmie przy ul. Waśniewskiego 17.

Liczba godzin - 6.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program:

1. Zmiany w prawie oświatowym dotycząc nadzoru pedagogicznego i ich wpływ na realizację zadań jednostki (omówienie zmian ):

- zmiany w Karcie Nauczyciela,

- rozp.  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

2. Ocena pracy szkoły/placówki w odniesieniu do ewaluacji wewnętrznej, nadzoru pedagogicznego oraz efektów kształcenia -  wnioski i rekomendacje do pracy jednostki w następnym roku szkolnym.

3. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego– omówienie niezbędnych danych zawartych w sprawozdaniu ( przykładowe wzory sprawozdania).

Prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną w naszym systemie obsługi szkoleń LSCDN - szkolenie nr 160 http://lscdn.pl/pl/kursy/472k5229,Podsumowanie-rocznej-pracy-szkolyplacowki.html (należy mieć założone konto) lub przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy listownie (na adres LSCDN w Chełmie), pocztą elektroniczną e-mail: http://chelm@lscdn.pl lub faksem: 82 564 20 42.

Zapraszam:

Dorota Cieślik - konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą i ewaluacji wewnętrznej , e-mail: http://dcieslik@lscdn.pl

 

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN