Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW
 • 15.06.2018
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
  więcej
 • 08.06.2018
  Podsumowanie projektu edukacyjnego „Pokochaj las”, czyli LEŚNA OLIMPIADA Podsumowanie projektu edukacyjnego „Pokochaj las”, czyli LEŚNA OLIMPIADAProjekt edukacyjny „Pokochaj las” skierowany był do uczniów klas I-III oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Powstał jako efekt współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli uczestniczących w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy LSCDN Oddział w Chełmie w roku szkolnym 2017/2018.
  więcej
 • 30.05.2018
  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości - konferencja LSCDN Oddział w Chełmie oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bukowie Wielkiej zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców do udziału w konferencji poświęconej wychowaniu, będącej odpowiedzią na priorytety MEN w zakresie promowania wartości i kształtowanie postaw. Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godz. 13,00 w Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej.
  więcej
 • 28.05.2018
  Podsumowanie pracy szkoły/placówki - seminarium dla dyrektrów szkół LSCDN Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów na seminarium "Podsumowanie pracy szkoły/placówki". Termin - 7.06.2018 r., godz. 10,00.
  więcej
 • 24.05.2018
  III Powiatowy Konkurs Czytelniczy – nagrody, dyplomy, podziękowania. III Powiatowy Konkurs Czytelniczy – nagrody, dyplomy, podziękowania.22 maja o godzinie 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice, którzy swoją obecnością uświetnili uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom III Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
  więcej
 • 22.05.2018
  Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci autystycznych LSCDN Oddział w Chełmie zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek na szkolenie: Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci autystycznych. Planowany termin szkolenia 29 maja ( wtorek) 2018 r.
  więcej
 • 17.05.2018
  III Powiatowy Konkurs Czytelniczy III Powiatowy Konkurs CzytelniczyIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy został uroczyście otwarty 16 maja 2018 roku o godzinie 10.00 przez dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli pracujących w komisjach konkursowych w sześciu ustalonych wcześniej miejscach: Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie, SP nr 2 w Chełmie, SP nr 7 w Chełmie, NSP „Arka” Chełmie, SP nr 4 w Krasnymstawie, SP nr 3 we Włodawie.
  więcej
 • 17.05.2018
  Diagnoza potrzeb klienta LSCDN Diagnoza potrzeb klienta LSCDNZapraszamy do wypełnienia ankiet diagnostycznych online, badających Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego.
  więcej
 • 14.05.2018
  Finał II Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas III szkół podstawowych „Książki, które nas łączą” Finał II Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas III szkół podstawowych „Książki, które nas łączą”Już po raz drugi w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas III szkół podstawowych „Książki, które nas łączą”. Organizatorem konkursu była sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działająca przy LSCDN Oddział w Chełmie oraz Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti.
  więcej
 • 11.05.2018
  Trudności w pracy wychowawczej - szkolenie LSCDN Oddział w Chełmie uprzejmie informuje, że warsztaty "Trudności w pracy wychowawczej" rozpoczną się 24.05.2018 (czwartek), godz.15.00 w sali Oddziału przy ul. Waśniewskiego 17.
  więcej