Chełm
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Chełm
Chełm
BIP
CWW

Najbliższe szkolenia

01.10.2018

„O patriotyzmie i polskich korzeniach w edukacji wczesnoszkolnej” - warsztaty

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty: „O patriotyzmie i polskich korzeniach w edukacji wczesnoszkolnej”

Proponowane szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli do realizacji działań edukacyjnych związanych  z obchodami 100 – rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jest też spójne z jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Forma warsztatowa spotkania ma służyć wymianie doświadczeń oraz poszukiwaniu nowych pomysłów na realizację treści patriotycznych i obywatelskich w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Program kursu:

 1. Treści patriotyczne i obywatelskie wynikające z podstawy programowej.
 2. Sposoby kształtowania  postaw patriotyczno – obywatelskich.
 3. Propozycje działań dydaktyczno – wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej  z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizacja szkolenia:

 • Liczba godzin: 6.
 • Odpłatność: 10 zł.
 • Miejsce szkolenia: LSCDN Oddział w  Chełmie, ul. Waśniewskiego  17.
 • Planowane terminy:
  • Grupa I: 18.10.2018 r. (czwartek), godz. 14.30.
  • Grupa II: 22.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 14.30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia:

Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika do  wybranej grupy zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

Od dnia 1 września 2017 r. opłaty za kursy przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy LSCDN:

Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391

 Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Lipska – konsultant LSCDN, elipska@lscdn.pl

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN